Analizy

Kirkpatrick – sposób na zyski

14-03-2014

Charles Kirkpatrick, prezes Kirkpatrick & Company, Inc., jest znanym w świecie finansów, amerykańskim inwestorem oraz twórcą strategii inwestycyjnych łączących w sobie techniki wzrostu (growth), wartości (value) i gry z trendem (momentum). Od 1976 roku wydaje także cotygodniowy techniczny periodyk „The Market Strategist. Jest także współautorem poczytnych almanachów analizy technicznej „Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians” oraz autorem książek: „Beat the Market: Invest by Knowing What Stocks to Buy and What Stocks to Sell”, „Time the Markets: Using Technical Analysis to Interpret Economic Data” czy wydanej niedawno „Kirkpatrick's Investment and Trading Strategies:Tools and Techniques for Profitable Trend Following” w której opisuje najnowsze koncepcje używane przez niego w strategiach inwestycyjnych.

W swych publikacjach Kirkpatrick wysuwa tezę, że inwestorzy nie są w stanie przewidzieć w jaki sposób zachowa się przyszłości rynek lub/i gospodarka. Jedynie dzięki fundamentalnym i technicznym wskaźnikom możliwe jest odbieranie sygnałów o obecnej sytuacji na rynkach, a następnie na ich podstawie kupowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych. Poza analizą techniczną, w której skupia się na sile relatywnej, poszukuje akcji spółek mających szanse na szybki wzrost. Uważa, że strategia powinna być mechaniczna, oparta jedynie na danych fundamentalnych i cenach akcji.

Kirkpatrick wierzy, że Inwestorzy zmuszeni są do stawiania czoła wielu „uprzedzeniom”, które mogą wywierać i często wywierają wpływ na efekt inwestycji. Zalicza do nich: niecierpliwość, strach przed pomyłką, potrzebę bycia najlepszym i brak dyscypliny. Sam poświęcił wiele czasu testując różne metody inwestycyjne. Na ich podstawie doszedł do wniosku, że opieranie się na przeciekach informacyjnych, plotkach, opiniach doradców finansowych, a nawet inwestycyjnych „guru” (poza nim, oczywiście), jako jedynych czynnikach w procesie podejmowania decyzji, niekoniecznie prowadzi do sukcesu, szczególnie w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

W „Beat the Market” wielokrotnie powtarza, że niemożliwe jest prognozowanie rynku. Jeżeli profesjonalni Inwestorzy, banki i fundusze inwestycyjne, których aktywa liczone są w miliardach dolarów, dla których pracują najlepsi „specjaliści”, mający dostęp do informacji z pierwszej ręki, tracą opierając swe decyzje na prognozach, to tym mniej prawdopodobne jest aby drobni inwestorzy osiągali sukcesy korzystając z tych samych metod. Kirkpatrick wierzy natomiast, że sukces możliwy jest dzięki właściwej reakcji, na bieżącą sytuację panującą na rynku.

Za najtrudniejszy element w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych uważa dobór akcji, nie bazujący na przyszłych, niemożliwych do określenia wydarzeniach. W swych decyzjach kieruje się trzema rodzajami strategii: Value, Gtowth, oraz Price strength (wartości, wzrostu i siły relatywnej). Kirckpatrick sugeruje, że w pierwszej kolejności należy zebrać dane historyczne niezbędne do analizy fundamentalnej dla wszystkich akcji dostępnych na rynku, a następnie selekcjonować spółki za pomocą wskaźników takich, jak: kapitalizacja rynkowa, relacja cena / sprzedaż, stopa wzrostu zysku operacyjnego oraz siła relatywna (analiza techniczna).

Założenia, oraz wyniki jego strategii ocenić można zarówno na bazie rynku amerykańskiego, brytyjskiego, jak i polskiego. Wyniki dla rynku amerykańskiego publikuje AAII (American Association of Indywidual Investors), dla brytyjskiego serwis stockopedia.com, zaś dla polskiego serwis giełdowyradar.pl.

Założenia strategii opartej na kryteriach Kirkpatrick’a dla polskiego rynku są następujące:

  • Kapitalizacja > 150.000.000 zł – poszukiwanie spółek, których rynkowa wartość przekracza 150 mln zł.
  • Cena / Sprzedaż < 50-ty percentyl – poszukiwanie spółek, dla których wartość relacji Ceny akcji do Przychodów ze sprzedaży przypadających na akcję, jest mniejsza od 50-tego percentyla dla wszystkich spółek,
  • Wzrost Zysku operacyjnego (EBIT) > 90-ty percentyl – poszukiwanie spółek, których dynamika wzrostu Zysku operacyjnego (EBIT) w ostatnim kwartale (w ujęciu dwunastomiesięcznym) była wyższa od 90-tego percentyla dla wszystkich spółek.

Na podstawie tych kryteriów została przeprowadzona symulacja strategii dla okresu ostatnich 72 miesięcy dla rynku głównego warszawskiej giełdy. Wyniki prezentowane są poniżej w tabeli oraz na wykresie.

Strategia Charles Kirkpatrick*

 

Kirkpatrick_wykres* Okres inwestycji: od 13.03.2007 do 13.03.2014 przy zastosowaniu  co miesięcznej rewizji portfela akcji notowanych na GPW w Warszawie.

Kirkpatrick_tabela

Na podstawie danych dostępnych na stornie: http://gieldowyradar.pl/

 

Charles Kirkpatrick uznał za słuszne mechaniczne podejście przy doborze akcji do portfela. Akcje, w jego mniemaniu mają znaczenie symboliczne, i nie uważa za ważne by wiedzieć czym spółka się zajmuje. Nie ważne co produkuje, byle robiła to dobrze. Pozwala by to dane decydowały o tym, kiedy i co kupować. Kirkpatrick uważa, że opracował dobrą metodę inwestycyjną i dane w powyższej tabeli i na wykresie, raczej świadczą na korzyść tej tezy.

Pamiętać jednak należy, że strategie inwestycyjne nie są sztywnie i raz na zawsze określone. Warunki na rynkach ewoluują, a  inwestor powinien podchodzić do stosowania strategii w sposób elastyczny. Strategie pozwalają one jednak określić obszary i mierniki, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Każda strategia przede wszystkim powinna ułatwiać inwestowanie i prowadzić do takiego doboru spółek, by portfel z nich zbudowany spełniał zasady dywersyfikacji pozwalając na osiąganie wyższych, niż przeciętne stóp zwrotu w długim terminie, przy minimalizacji ryzyka.

 

Autor: Klaudiusz Rybak, wiceprezes Quant Research sp. z o.o.

 

Treści zawarte w raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym właściciel oraz autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w raporcie

Autor oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby publikowane w raporcie informacje były rzetelne i kompletne. Jednakże nie gwarantuje, że dostarczane informacje są ściśle prawdziwe i kompletne, i nie będzie z tego tytułu ponosił żadnej odpowiedzialności.

« powrót