Aktualności

Kryteria sprzedaży – nowa funkcjonalność!

25-06-2015

Miło nam poinformować, że w serwisie gieldowyradar.pl pojawiła się nowa funkcjonalność w zakładce "Radar". Jest to możliwość definiowania oddzielnych kryteriów sprzedaży dla uprzednio wybranych kryteriów kupna. Do chwili obecnej system tworzący symulację zachowania portfela zakładał, że spółka, która nie spełnia kryteriów kupna jest usuwana z portfela w dniu jego równoważenia (rebalancing). Oznaczało to, że spółka, która nie jest już okazyjna, zakładając, że takich właśnie szukamy, automatycznie była usuwana z portfela. Taka logika nie pozwalała na zdefiniowanie kryteriów sprzedaży innych niż te wprost wynikające z kryteriów kupna. To się teraz zmieniło.

Aby lepiej zrozumieć ten mechanizm wystarczy spojrzeć na poniższy przykład. Załóżmy, że chcemy, aby do naszego portfela trafiały jedynie spółki o wskaźniku C/Z (Cena/Zysk) mniejszym niż 10. Przyjmijmy, że mamy spółke o wskaźniku C/Z równym 7 i trafia ona do portfela. Jeżeli jej wskaźnik C/Z w przyszłości wzrośnie powyżej tak ustawionej granicy (na przykład do wartości 14), spółka zostanie usunięta z portfela ("sprzedana").

 

granica_kupna

Możemy również zdefiniować kryterium kupna jako przedział. Na przykład interesują nas jedynie spółki, których C/Z mieści się w przedziale 5-10. Sytuację tę ilustrujemy poniżej.

 

przedzial_kupna

Z powyższego przykładu wynika, że gdy spółka będzie miała wskaźnik C/Z powyżej 10 zostanie z portfela usunięta. Co istotne, zostanie również usunięta z portfela jeżeli jej wskaźnik C/Z będzie mniejszy od 5. Oznacza to, że kryterium sprzedaży dla tej spółki możemy opisać w następujący sposób:

Usuń spółkę z portfela jeżeli jej wartość C/Z znajduje się w którymkolwiek z "Przedziałów sprzedaży" (zaznaczonych na czerwono).

Jak widać z obrazka, mamy dwa takie przedziały: przedział od najmniejszej dostępnej w bazie danych wartości wskaźnika C/Z do 5 oraz drugi przedział, od 10 do największej wartości wskaźnika C/Z dostępnej w bazie danych.

Inaczej mówiąc, przedziały dla kryterium sprzedaży "dopełniają" przedział zarezerwowany dla kryterium kupna. 

Wróćmy teraz do nowej funkcjonalności związanej z możliwością definiowania kryteriów sprzedaży. Załóżmy, że tak jak poprzednio, chcemy dodać spółkę do portfela, gdy jej wskaźnik C/Z mieści się w przedziale 5-10 ale nie chcemy sprzedawać jej, gdy tylko wartość tego wskaźnika przekroczy 10. Chcemy "trzymać" ją w portfelu do momentu, aż jej wskaźnik C/Z wzrośnie powyżej 15.

Poniżej ilustracja takiego przypadku:

 

Przedzial_sprzedazy

Widzimy, że pojawia nam się nowy przedział "trzymaj". Oznacza to, że jeżeli wartość wskaźnika C/Z dla "naszej" spółki mieści się pomiędzy 10 a 15 spółka pozostanie w portfelu o ile wcześniej została do niego dodana. Jeżeli wcześniej nie było jej w portfelu nie zostanie dodana, gdyż nie spełnia kryterium kupna (jakim było ograniczenie wskaźnika C/Z do przedziału 5-10.

Opcja zmiany wartości granicznej niezależnie dla kryteriów kupna i sprzedaży daje nam mnóstwo nowych możliwości testowania i doskonalenia naszych strategii.

W praktyce wystarczy zaznaczyć, które kryterium kupna chcielibyśmy zmodyfikować:

 

Kryteria puste

 

Po zaznaczeniu zostaną wyświetlone domyślne wartości przedziałów sprzedaży, które możemy dowolnie zmieniać:

 

Kryteria_domyslne

Dla naszego przykładu modyfikacja będzie wyglądała następująco:

 

Kryteria_zmienione

 

Aby łatwo było śledzić, która spółka została dodana do portfela, a która usunięta wprowadziliśmy dodatkową kolumnę z oznaczeniami kategorii dla każdej ze spółek.

 

Flagi

Oznaczenie "K" zarezerwowane jest dla spółek, których w poprzednim miesiącu (mamy comiesięczny okres przebudowy portfela) nie było w portfelu a pojawiły się w bieżącym.

Oznaczenie "T" jest związane ze spółkami, które były w poprzednim miesiącu w portfelu i powinny być w nim dalej trzymane.

Oznaczenie "S" (dostępne jedynie po zaznaczeniu kategorii spółek "Odrzucone") mówi nam, które spółki w poprzednim miesiącu były w portfelu, a w bieżącym zostały z niego usunięte.

Mamy nadzieję, że obecność wspomnianych symboli pozwoli na szybkie śledzenie zmian w portfelu w czasie testowania strategii.

 

Zespół gieldowyrada.pl

« powrót