Rentgen

"Rentgen" to prawdziwy kombajn ułatwiający dogłębną analizę spółek giełdowych. Każdy z modułów pozwala na szybką i efektywną analizę innego aspektu funkcjonowania firmy. Możliwość ilustracji trendów na wykresie jest dodatkowym atutem.


Marżowość:

Zestawienie podstawowych wskaźników marży przedsiębiorstwa takich jak: marża na sprzedaży, marża EBIT, marża EBITDA, marża netto.


Rentowność:

Wskaźniki rentowności sprzedaży, rentowności operacyjnej, inwestycyjnej, aktywów oraz najczęściej stosowany wskaźnik rentowności kapitału.


Płynność:

Pierwszy i drugi stopień pokrycia, płynność gotówkowa, szybka i bieżąca, a także pokrycie zobowiązań należnościami.


Struktura aktywów:

Złota i srebrna reguła finansowa, kapitał pracujący i jego udział w aktywach oraz pokrycie kosztów kapitałem obrotowym.


Wykorzystanie majątku:

Rotacja należności, zapasów, majątku obrotowego, majątku trwałego, majątku ogółem oraz cykle należności, zobowiązań, zapasów, cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki.


Zadłużenie:

Zadłużenie ogólne, kapitału własnego, długoterminowe, zadłużenie środków trwałych, zadłużenie netto i zadłużenie finansowe netto oraz wskaźniki zadłużenia netto do EBITDA, zadłużenia finansowego netto do EBITDA. Także pokrycie aktywów trwałych kapitłami stałymi oraz pokrycie zobowiązań kapitałem.


Modele analizy finansowej:

Model DuPonta, EM-Score Altmana oraz F-score Piotroskiego.


Wskaźniki giełdowe:

Sprzedaż, zysk, wartość księgowa, wartość księgowa Grahama oraz Enterprice Value w przeliczeniu na jedną akcję, a także wskaźniki cenowe takie jak: Cena/Sprzedaż, Cena/Zysk, Cena/Wartość Księgowa, Cena/Wartość Księgowa Grahama, EV/Sprzedaż, EV/EBIT, EV/EBITDA a także wskaźnik PEG (roczny i trzyletni oparty o dane historyczne), cena akcji i kapitalizacja giełdowa.


Wskaźniki wzrostu:

Roczna i trzyletnia dynamika sprzedaży, zysku netto, zysku na akcję, aktywów i kapitałów obliczana na koniec każdego kwartału.