Strategie Guru

Wielu inwestorów rozpoczyna swoją karierę od próby zrozumienia metod inwestycyjnych guru inwestycji. Znani inwestorzy, którzy swoje strategie opracowywali przez lata często dzielą się swoimi przemyśleniami i dzięki temu można zdobyć nie tylko wiedzę ale i inspirację potrzebną do opracowania własnej metody inwestycyjnej. 

W opraciu o moduł "Radar" zespół Quant Research opracował strategie inwestycyjne znanych inwestorów giełdowych. Należy podkreślić, że jest to jedynie interpretacja metod inwestycyjnych znanych inwestorów.

Dzięki "Strategiom Guru" możemy podpatrzeć jakie teoretyczne stopy zwrotu osiągaliby najwięksi inwestorzy giełdowi na polskim rynku gdyby korzystali narzędzia "Radar". Moduł ten pozwala wyświetlić listę spółek spełniajacą kryteria strategii danego "guru" a także zobaczyć na wykresie jak zestaw kryteriów stworzony przez niego sprawdzałby się w przeszłości w porównaniu z WIG. 

Do dyspozycji mamy także tabelę ze stopami zwrotu znaną z "Testera strategii".

Na chwilę obecną zdefiniowane są strategie następujacych guru:

 • Joseph Piotroski, High F-score
 • Benjamin Graham, Enterprise Investor, Defensive Investor
 • Peter Lynch
 • Bill Miller, Contrarian Value
 • Charles Kirkpatrick
 • Warren Buffet
 • John Templeton
 • John Neff Value Screen
 • Jim Slater ZULU Principle
 • Martin Zweig

a także cztery strategie, których nie można przypisać konkretnemu inwestorowi:

 • Price to Free Cash Flow (strategia oparta na wskaźniku Cena/Wolne przepływy pieniężne)
 • Fudamental Rule of Thumb
 • CRD
 • Price/Sales

Szczegółowe opisy kryteriów każdej ze strategii znajdują się w "Przewodniku".