Aktualności

Nowe funkcjonalności w serwisie!

24-10-2014

W naszym serwisie pojawiły się dwie nowe funkcjonalności:

  • możliwość przeprowadzenia testów strategii z kwartalnym okresem przebudowy portfela
  • możliwość eksportu wyników testu strategii do plików excel'owych

Pierwsza z tych funkcjonalności pozwala na symulację wyników strategii przy założeniu, że przebudowa portfela następuje dopiero po upływie kwartału. Tego typu sposób prowadzenia inwestycji pozwala istotnie zmniejszyć koszty (prowizje i spready) a także redukuje ilość czasu jaka jest potrzebna do monitorowania portfela.

Zachęcamy wszystkich użytkowników do sprawdzania, jak zachowuje się ich strategia przy kwartalnym okresie równoważenia portfela. Wynik brutto symulacji zbliżony do stóp zwrotu osiąganych przy standardowym, miesięcznym okresie pozwala oczekiwać, że stopa zwrotu netto (po uwzględnieniu kosztów prowizji, spreadów i podatków) będzie wyższa.

Druga ciekawa opcja oznacza możliwość eksportu wyników symulacji strategii do plików excel, co pozwala na kalkulację praktycznie dowolnych stóp zwrotu z naszej symulacji. Dzięki tej opcji możemy także porównywać wyniki symulacji kilku strategii między sobą.

Zachęcamy do przetestowania nowych funkcjonalności.

Zespół gieldowyradar.pl

« powrót