O nas

Właścicielem gieldowyradar.pl jest firma Quant Research sp. z o.o. specjalizująca się w dostarczaniu narzędzi inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych, dysponująca dokładną i zunifikowaną bazą danych finansowych spółek giełdowych. Specjaliści Quant Research czuwają nad tym, aby narzędzia oferowane przez gieldowyradar.pl bazowały na zawsze aktualnych informacjach publikowanych przez emitentów giełdowych.

 

W przypadku analizy fundamentalnej kluczowe znaczenie ma jakość danych poddawanych analizie. Narzędzia gieldowyradar.pl korzystają z bazy danych obejmującej:

  • ponad 23 000 sprawozdań finansowych emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych zarówno na rynku głównym, jak i w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),
  • sprawozdania zawierają do 70 pozycji pochodzących z Bilansu, Rachunku Wyników oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych, a także informacje o wynikach finansowych w podziale na segmenty operacyjne i regionalne,
  • przeszło 900 spółek,
  • dane zarówno kwartalne jak i roczne sięgające 2004 roku,
  • kilkadziesiąt tysięcy innych rekordów, w tym ponad 7400 informacji o osobach wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych,  3700 rekomendacji,  2700 akcjonariuszy, a także informacje o dywidendach, terminarzach publikowania raportów, kapitałach zakładowych, zatrudnieniu oraz innych informacji.

Firma Quant Research współpracuje z takimi podmiotami jak Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (bossaSkaner), Millennium Dom Maklerski S.A., TFI Capital Partners S.A., stooq.com, sindicator.net, squaber.com, biznesradar.pl, gieldometr.pl i inni.

Dane rejestrowe właściciela gieldowyradar.pl:
Quant Research sp. z o.o.
ul. Kopcińskiego 14/56
02-777 Warszawa
tel. (48) 535 028 605
e-mail: biuro@quantresearch.pl
NIP: 951-236-3414, KRS: 0000451764, REGON: 146473627