Aktualności

Strategia CRD – nowość

17-10-2014

Strategia ta jest inspirowana tekstami Stephena Bland'a. Łączy w sobie zarówno podejście dochodowe, jak i cenowe, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter budujących ją komponentów: cena, rentowność, dług.

Stephen Bland zdobył kwalifikacje biegłego rewidenta w roku 1971 i w latach 1977-2001 świadczył własne  usług księgowe w Londynie. Jednocześnie, od przeszło 40 lat jest aktywnym inwestorem indywidualnym. W 1999 roku zaczął pisać o inwestowaniu w portalu internetowym "Motley Fool" (http://www.fool.co.uk/investing/), pod pseudonimem "TMF Pyad ". Od stycznia 2008 roku jest współpracownikiem MoneyWeek . Bland prowadzi również swój własny biuletyn inwestycyjny " The Dividend Letter".

W ramach jego strategii skupiamy się na trzech aspektach. Pierwszy z nich to cena. Strategia poszukuje nisko wycenionych,  atrakcyjnych spółek. Drugi to rentowność, bo niska cena to jednak nie wszystko i nie zawsze świadczy o potencjale wzrostowym akcji. Odpowiednio  wysoka rentowność świadczy nie tylko o zyskowności produkcji, ale też o potencjale dalszej ekspansji rynkowej, co może przełożyć się na wzrost kursu akcji.  Ostatni komponent, czyli dług powinien być niski, czego odzwierciedleniem jest oczekiwanie, by spółka miała więcej gotówki niż zobowiązań finansowych. 

W ramach interpretacji strategii CRD przez specjalistów z Quant Research powstały następujące kryteria:

  • Cena / Wartość księgowa – wartość tego wskaźnika nie może przekroczyć 1.
  • Cena / Zysk – tu wykorzystujemy funkcję „Rank”, sama wartość musi plasować się w przedziale od 13 do 33% wartości wszystkich spółek.
  • Rentowność kapitału zaangażowanego – musi być dodatnia i nie niższa niż 6% rok do roku.
  • Zadłużenie finansowe netto / EBITDA – musi być niedodatnie (mniejsze lub równe 0), co świadczy o tym, że spółka ma więcej gotówki niż zobowiązań finansowych i jednocześnie dodatni wynik finansowy EBITDA.

Poniżej prezentujemy wyniki symulacji tej strategii na tle indeksu WIG w ciągu ostatnich 7 lat.

CRD_16.10.14_wykres_2

W zestawieniu tabelarycznym z indeksem WIG symulowane stopy zwrotu wydają się wręcz niewiarygodnie wysokie. Warto pamiętać, że mogą one się zmieniać w zależności od wyboru dnia startu symulacji.

CRD_16.10.2014_tabela

Aktualnie kryteria tej strategii spełniają 4 spółki. Zachęcamy do sprawdzenia, które to podmioty w naszym serwisie.

Zespół gieldowyradar.pl

 

 

« powrót