Aktualności

„Survivorship bias” – już nie straszny!

02-03-2015

Kluczową cechą serwisu gieldowyradar.pl jest możliwość testowania strategii fundamentalnych na danych historycznych (backtest). Dzięki tej funkcjonalności można łatwo sprawdzić jak zachowywałaby się nasza strategia w ciągu ostatnich 7 lat. Mówiąc wprost: czy dzięki niej udałoby nam się zarobić pieniądze.

Z testowaniem strategii na danych historycznych nierozerwalnie związanych jest kilka istotnych problemów.

Najbardziej oczywisty, związany jest z tym, że nie wiemy na ile "historia może się powtórzyć". Mimo istnienia tego problemu warto ocenić jak sprawuje się nasza strategia w konkretnym otoczeniu rynkowym (np. w trendzie wzrostowym lub bocznym). Nie wiemy jaki trend będzie występował na giełdzie za 5 lat ale możemy mieć pewną świadomość tego, jak nasza strategia w danych warunkach ma szansę się zachować.

Pozostałe błędy mają dużo poważniejszy charakter, ponieważ nie tak łatwo jest je wykryć i mieć ich świadomość.

Pierwszy z nich to jakość bazy danych użytej do przeprowadzania naszych symulacji. Tu wszystko zależy od tego, kto nam te dane dostarcza. W myśl zasady „śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu” baza danych z dużą ilością błędów wygeneruje wyniki symulacji strategii, które – delikatnie rzecz ujmując – mogą być mało wiarygodne. Na szczęście gieldowyradar.pl korzysta z bardzo solidnej bazy Quant Research i problem błędów w danych jest w ten sposób minimalizowany.

Kolejnym istotnym problemem jest zjawisko znane jako „look-ahead bias”, czyli błąd polegający na uwzględnianiu w symulacji strategii informacji, które znamy obecnie, a które w przeszłości, w dniu symulacji, nie były dostępne. Na tę przypadłość cierpi wiele serwisów internetowych oferujących testowanie strategii. Związane jest to z tym, że najczęściej datą dostępności danych finansowych danego emitenta jest data końca kwartału. Doskonale wiemy o tym, że spółki giełdowe publikują swoje raporty na długo po zakończeniu kwartału i nie możemy w naszej symulacji przyjmować, że 31 grudnia danego roku znaliśmy już wyniki za IV kwartał. Tutaj również gieldowyradar.pl jest w czołówce, ponieważ algorytm obliczania wyników symulowanego portfela przyjmuje, że wyniki danej spółki nie były znane aż do momentu publikacji (brana jest pod uwagę data publikacji raportu a nie data końca kwartału).

Ostatni poważny błąd to tzw. "survivorship bias". Błąd związany z tym, że baza danych używana do przeprowadzania symulacji zawiera dane wyłącznie spółek, które obecnie są notowane. Nie znajdują się w niej spółki, które z różnych powodów i pomimo swojej czasami wieloletniej historii zniknęły z giełdy. Do dnia dzisiejszego serwis giełdowyradar.pl był podatny na ten błąd. Baza danych nie zawierała spółek już nie notowanych. Od dzisiaj można śmiało powiedzieć, że i w tym obszarze gieldowyradar.pl w symulowaniu przebiegu inwestycji maksymalnie zbliżył się do rzeczywistego inwestowania. Teraz po zaznaczeniu w  module "Radar" rynku „GWP + Wycofane” nasza strategia będzie testowana także z użyciem spółek, które zostały już wycofane z giełdy.
 
Dzięki tej zmianie wyniki symulacji strategii w serwisie gieldowyradar.pl stają się jeszcze bardziej wiarygodne.

Czy różnica stóp zwrotu po uwzględnieniu spółek już nienotowanych będzie istotna? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Dla zdecydowanej większości strategii będzie bardzo niewielka. Wynika to z faktu, że strategie skupiają się na eliminowaniu podmiotów o słabych fundamentach, a często właśnie tego typu spółki znikają z obrotu giełdowego. Jako ciekawostkę można podać fakt, że dla większości "strategii guru" prezentowanych w serwisie gieldowyradar.pl ta różnica zamknęła się w 2 punktach procentowych dla średniorocznej stopy zwrotu. Trafiły się mimo to 3 wyjątki, gdzie uwzględnienie spółek już nienotowanych oznaczało większą zmianę w symulowanej stopie zwrotu.
 
W związku z tym ranking "strategii guru" publikowany na stronie serwisu od dziś będzie uwzględniał spółki już nienotowane. Dodatkowo zmieni się częstotliwość publikacji tego rankingu na miesięczną.

Zespół gieldowyradar.pl

« powrót